Školní družina

V odpoledních hodinách docházejí žáci slavkovické školy do školní družiny, jejíž program vychází vstříc všem věkovým skupinám od 1. do 4. ročníku. Každý rok je náplní naší práce celoroční soutěžní hra, ve které jsou zahrnuty všechny aktivity pro děti – od klidného odpočinku po vyučování, přes výtvarné činnosti, hry, povídání, řešení zajímavých úkolů až po  pohybové aktivity v přírodě, na hřišti a v tělocvičně.

 

Celoroční družinová hra ve šk. roce 2014/15

TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍ PŮDY

    Školní půdy byly a jsou  pro děti velkou neznámou… Kolik tajemství skrývají, jaká překvapení tu objevíme? Jaké památky na rodiče či dokonce prarodiče jsou tu zachovány?

Na všechny tyto otázky budeme letos v naší školní družině hledat odpovědi. Každý měsíc prozkoumáme pomyslně i reálně jeden kout, jednu skříň či truhlu, abychom všemu přišli na kloub.

   Moudrou průvodkyní, rádkyní a pomocnicí nám celý rok bude sova Kamila, která každému, kdo nasbírá za měsíc dostatečný počet bodů, věnuje jedno peříčko do sbírky. Musíme se snažit, abychom každý svoji papírovou sovičku během roku polepili celou…

 

   V září jsme šli hledat  ŠKOLNÍ OBRAZY. Nejdřív jsme opravdu hledali na naší školní půdě místo, kde jsou staré obrazy uloženy. Pak jsme si některé vybrali a odnesli si je do družiny. Na jednom byl vyobrazen podzim, na dalších zvířata a příroda. To nám také dalo námět na další úkoly a soutěže. Při pobytu venku jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali přírodniny, kreslili a vyráběli zvířata…

    V říjnu jsme v rohu pod střechou objevili STARÉ ŠKOLNÍ LAVICE. Sice to nebyly ty úplně staré, které byly vcelku a měly překlápěcí sedačky, ale i tyhle nám  připadaly děsně nemoderní J. Začali jsme se zajímat:  kdo a z čeho je vyrobil? Povídání o dřevě a jeho využití nebralo konce. Děti začaly nosit z domova svoje výrobky ze dřeva a vznikla krásná výstavka. V tělocvičně jsme uspořádali Dřevěný pětiboj – štafetu s dřevěnou kostkou, přenášení kostky na zádech, slalomovou dráhu mezi dřevěnými prvky stavebnice, hledání schovaných kostek a stavění co nejvyšší věže. Dále jsme kreslili a psali věci vyrobené ze dřeva, vzpomínali na dřevěné hrdiny pohádek a filmů, řezali špalíky na míru… Na závěr tohoto tématu jsme si sami vyrobili ruční papír.

   V listopadu jsme hledali SKŘÍŇ S PAPÍROVÝM MATERIÁLEM A LÁTKAMI.

Tam bylo věcí… Nejdřív jsme si zjišťovali možnosti, jak rozličné podoby papíru vznikají, jakými postupy se získává různá struktura či pevnost. Vyhledávali jsme si, jak vypadaly tkalcovské stavy, a jakým způsobem se látky vyrábějí dnes. A pak jsme hrabali a vymýšleli, co vytvoříme – vznikaly papírové hrady z kartonu, origami z měkkého papíru, postavy z papírových rour, které jsme následně zdobili a oblékali do látkových odstřižků.Učili jsme se skládat z papíru čepice, lodičky a parníky. Látkou a odstřižky vlny jsme zdobili papírové čepice a rukavice. Celý jeden týden jsme věnovali věci z papíru, která je nezbytnou součástí života každého člověka – knížce. Už víme, jak vzniká, jak se jmenují její části, jak se říká obrázkům v ní. Pak jsme si knížky i vyráběli – někdo do nich kreslil, někdo vlepoval obrázky, někdo psal i pohádky ( nejhezčí vymyslela Kačenka z 1. třídy). Nakonec jsme měli soutěž ve skládání papírových puzzle na čas.

   Prosinec nemohl být naplněný ničím jiným než těšením na Vánoce. Proto jsme si dali za úkol najít na naší půdě  PROUTĚNÝ KOŠ S OZDOBAMI A BETLÉMEM.  Představovali jsme si, čím se strojily stromečky dříve, jaké zvyky se dodržovaly, co se jedlo. Vše jsme porovnávali se současností – co dodržujeme a vaříme každý ve své rodině… Povídali jsme si, co to je betlém, a sami jsme si je kreslili a skládali. Také jsme sehráli první kolo soutěže ve stolní hře Superfarmář a Vánoční turnaj v přehazované o skvělé ceny!

   Předvánoční čas jsme završili pohodovou společnou nadílkou, kde děti předvedly nejen svou šikovnost (dárečky musely být vlastnoručně vyrobeny), ale hlavně to, že jsou dobrými kamarády, kteří si umí navzájem udělat radost.