Významné osobnosti

Slavkovice jsou vesnicí bohatou na význačné osobnosti. 
 
V roce 1879 nastoupil do Slavkovic na učitelské místo spisovatel, překladatel a národní buditel Josef Koněrza (1858-1948).
 
Koněrza učil další dvě významné osobnosti. Především  Oldřicha Blažíčka  (1887-1953), akademického malíře a profesora kreslení na ČVUT v Praze. Blažíček se narodil ve Slavkovicích v chaloupce asi 300 m za kapličkou.

Dalším Koněrzovým žákem byl tvůrce dokonalé české knihy, mistr typograf Metod Kaláb (1885-1963). Pocházel z Veselíčka a chodil do obecné školy ve Slavkovicích.

U č.1 stojí kamenný pomník postavený v roce 1935 slavkovickému rodákovi, senátoru Karlu Sáblíkovi (1871-1932), který byl členem vídeňské říšské rady (1907), členem zemského sněmu (1911) a členem senátu (1920).