Celoroční hra ve školní družině

02.10.2017 12:45

 

KAMARÁDI – KAMARÁTI Z PÍSMENKOVA

   Po zkušenostech z minulých let jsme se opět rozhodli pracovat na společném eTwinningovém projektu se slovenskými kamarády. Vybrali jsme si ZŠ Angely Merici v Trnavě, společnými silami vytvořili základ projektu a nazvali ho KAMARÁDI – KAMARÁTI Z PÍSMENKOVA.

O projektu:  Jedním z hlavních cílů základního vzdělávání je vést žáky k tomu, aby zvládli základy komunikace – slovní i písemné. Díky jiným médiím čtou dnešní děti méně než dřívější generace. Je větší výběr informací a zážitků z mnoha zdrojů. Nedostatek čtení má však určitě vliv na způsob vyjadřování, na schopnost vyjádřit srozumitelně myšlenky a na volbu vhodných výrazů.
    Naším cílem  bude podpořit rozvoj zájmu o rodný jazyk a knížky – a tím vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářských i komunikativních dovedností během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
 

Cíle:

-        prostřednictvím projektu poznat historii prostředků vzájemné komunikace, vznik písma, vznik knih

-         naučit se pomocí zábavných aktivit dělení knih podle témat, zaměření, věku čtenářů

-        cvičit si paměť a slovní zásobu

-        umět se prezentovat, souvisle se vyjadřovat

-        rozvíjet schopnost hodnotit chování knižních hrdinů i sebe sama

-        poznat nejznámější autory vlastní země, země partnerů i nejznámější dětské autory světové

-        porozumět poezii pro děti

-        umět se orientovat v encyklopediích a naučit se vyhledávat informace

-        zábavnou formou řešit úkoly ze školních učebnic jako jedné z variant naučné literatury

-        naučit se pracovat podle plánků a návodů z příruček, umět využívat těchto poznatků

-        vnímat knížky a četbu jako nedílnou součást života

 

Všechny naše fotografie, výstupy a aktivity najdete zde.