Osadní výbor

Složení OV bylo zvoleno anketou v obci dne 07.10.2022kterou následně potvrdilo zastupitelstvo v Novém Městě na Moravě zřízením nových osadních výborů všech místních částí města.

 

Jméno Funkce Kontakt
Josef Košík malostarosta 603 273 387
Irena Brabcová člen 732 512 836
Radek Bukáček člen 603 720 233
Roman Sáblík člen 776 043 056
Milan Mužátko člen 730 604 914
Václav Brož člen 606 601 996
Mgr. Pavel Peňáz člen 603 716 463