Osadní výbor

Složení OV potvrdilo jednání zastupitelstva města Nového Města na Moravě na svém zasedání dne 15.12.2014.

 

Jméno Funkce Kontakt
Josef Košík malostarosta 603 273 387
Irena Brabcová člen 732 512 836
Radek Bukáček člen 603 720 233
Jiří Fuksa člen 732 266 698
Milan Mužátko člen 730 604 914
Zdeněk Novotný člen 608 652 357
Mgr. Pavel Peňáz člen 603 716 463