Osadní výbor

Složení OV bylo zvoleno anketou v obci dne 19.11.2018kterou následně potvrdilo zastupitelstvo v Novém Městě na Moravě dne 5.12.2018 zřízením nových osadních výborů všech místních částí města.

 

Jméno Funkce Kontakt
Josef Košík malostarosta 603 273 387
Irena Brabcová člen 732 512 836
Radek Bukáček člen 603 720 233
Jiří Fuksa člen 732 266 698
Milan Mužátko člen 730 604 914
Zdeněk Novotný člen 608 652 357
Mgr. Pavel Peňáz člen 603 716 463