Základní škola

Odloučené pracoviště Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

 

 

Dnes jsou ve škole dvě třídy, v každé z nich se vyučují dva ročníky. Spojená výuka dvou ročníků má svá omezení, avšak i řadu výhod. Děti vede především k větší samostatnosti. O tom, že výuka v málotřídních školách je plnohodnotná, svědčí fakt, že naši žáci nemají po přestupu do 5. ročníku do plně organizované školy žádné problémy a řada z nich začíná studovat od 6. třídy na gymnáziu nebo ve výběrových počítačových či matematických třídách.

Pro prvňáčky má „domácí“ charakter školy výhodu v tom, že se jim díky menšímu počtu dětí ve třídě může učitelka více individuálně věnovat a usnadnit jim jejich školní začátky. V odpoledních hodinách docházejí žáci do školní družiny, jejíž program vychází vstříc všem věkovým skupinám od 1. do 4. ročníku. Pro děti je zajištěno stravování v samostatné jídelně místní mateřské školy.

V poslední době došlo k několika větším opravám – renovace sociálního zařízení, výměna oken a zmodernizování počítačové vybavenosti. Žáci mají k dispozici pestrou nabídku mimoškolní činnosti. Díky spolupráci s Domem dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě do školy pravidelně dojíždí vedoucí zájmových útvarů a podle zájmu otvíráme v daném školním roce různé kroužky - např. flétna, kytara, klavír, keramika, počítače a další. Zájemci o pohyb a tanec mohou navštěvovat taneční kroužek.

 

Adresa  školy                                              Vedoucí učitelka

Základní škola                                              Mgr. Jana Láchová

Slavkovice 7                                                 tel. 566 598 560

592 31 Nové Město na Moravě                    e-mail: Jana.Lachova@seznam.cz

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jana Láchová - třídní učitelka 2. a 4. ročníku
Mgr. Věra Janů - třídní učitelka 1. a 3. ročníku

Kateřina Straková - školnice