Obec

 
Datum Událost Foto Video
06.01.2024 Tříkrálová sbírka  
17.12.2023 Zpívání koled MŠ a ZŠ Slavkovice  
16.04.2023 Žehnání nového zvonu svatého Floriána
26.12.2021 Troubení koled u kostela Božího milosrdenství  
28.10.2018 Oslavy 100 let založení republiky  
20.08.2017 Oslavy 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
19.08.2017 Oslavy 125. výročí - výroční valná hromada  
19.08.2017 Oslavy 125. výročí - mše svatá a svěcení automobilu    
19.08.2017 Odhalení pamětní desky Oldřichu Blažíčkovi
07.01.2017 Veřejná beseda osadního výboru s občany Slavkovic  
09.01.2016 Veřejná beseda osadního výboru s občany Slavkovic    
30.10.2016 Svěcení kaple sv. Huberta  
12.01.2015 Setkání OV, představitelů škol a dalších sdružení obce  
21.06.2014 Oslavy 750. výročí založení obce Slavkovice  
14.12.2014 Rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled ZŠ a MŠ
19.12.2014 ZŠ - Jak strávili měsíc prosinec žáci v ZŠ Slavkovicice  
26.12.2014 Troubení koled u kostela Božího milosrdenství  

 

Žehnání nového zvonu svatého Floriána