Výstraha - nebezpečí úrazu na hřišti u rybníka

21.11.2018 13:30

Na obecním hřišti u rybníka se nachází vzrostlá lípa. Bylo zjištěno, že lípa má prasklinu kmene, zřejmě vlivem velkého větru.

Poškození stromu je nahlášeno na městský úřad, odbor správy lesů a zeleně.

Než bude vyřízeno povolení ke skácení stromu, bude nejbližší okolí vyznačeno červenobílou páskou.

Prosíme paní učitelky i maminky s dětmi, aby se zdržovali při hrách dětí a pobytu na hřišti v bezpečné vzdálenosti od zmíněné lípy.

Za osadní výbor Josef Košík