Vycházka do lesa

01.03.2017 08:00

 

     Konečně nastalo vhodné počasí na uskutečnění naší dohodnuté vycházky s myslivcem. Prošli jsme les, kde má pan Kotovic honitbu, nasypali u krmelců,  poprvé viděli instalování fotopasti, dozvídali se spoustu zajímavostí o lese a zvířatech. Zastavili jsme se u chráněné louky Šafranice, která je od roku 2012 přírodní památkou. Prohlédli jsme si kapličku zasvěcenou sv. Hubertovi, kterou postavilo svépomocí místní myslivecké sdružení. A úplně na závěr jsme si mohli prohlédnout lovecké zbraně a vyptat se na vše, co nás zajímá.    Rozloučili jsme se slibem, že naše setkání nebylo poslední…

Ivana Staňková