Výběr členů Osadního výboru

08.11.2018 12:30

 

Zastupitelstvo Města NMNM stanovilo pravidla pro zřizování osadních výborů v místních částech pro následující volební období 2018 - 2022.

Návrhovou listinu pro výběr 7 členů OV MČ Slavkovice dostane každý volič 1 ks originálu do domovní schránky ve dnech 8. nebo 9. listopadu. Po vyplnění max. 7 osob mohou voliči odevzdat listiny do uzamčené a označené urny do prodejny č.p. 112 ve Slavkovicích,  kdykoli v provozní  době,  a to nejdéle do pondělí 19. listopadu včetně. 

Sčítání, kterého se může kdokoli z veřejnosti zúčastnit, proběhne v sále KD Slavkovice dne 19.11.2018 v 18 hodin.   Výsledky sčítání budou poté zveřejněny rozhlasem a vyvěšeny na obecní vývěsce a na web.stránkách obce  www.slavkovice-nmnm.cz .

Stávající osadní výbor předem děkuje občanům za jejich nominace a hojnou účast v těchto " malých volbách ". 

Vzor návrhové listiny k nahlédnutí