Volby osadního výboru

07.10.2022 19:00
Anketní lístky pro volbu Osadního výboru Slavkovice budou voličům rozneseny do schránek do neděle 2. října 2022.
Vyplněné lístky mohou občané odevzdávat do připravené urny v prodejně fy COOP. Slavkovice č.p.112  od 3.10. 2022 do 7.10.2022, vždy během provozní doby prodejny.
V pátek 7. 10. 2022 od 19 hodin proběhne v KD  (volební místnosti ) sčítání hlasů, kterého se může kdokoli z veřejnosti zúčastnit. Složení nového osadního výboru bude po schválení novým zastupitestvem v NM, následně oznámeno občanům obvyklým způsobem.
Vyzýváme k hojné účasti i k odvaze při vašich návrzích vhodných kandidátů a kandidátek.