Úspěch eTwinningového projektu

19.09.2016 00:00

Úspěch  eTwinningového projektu v družině Slavkovice

 

     Celý loňský školní rok pracovaly děti ze školní družiny na projektu nazvaném Račte vstoupit společně s devíti školami z České a Slovenské republiky.

    Vznikala cirkusová vystoupení, videa, výtvarné práce a  probíhala spousta dalších činností motivovaných  cirkusovým prostředím. Propojení aktivit všech škol završilo vydání česko-slovenského sborníku her, kvizů a doplňovaček, který jsme věnovali zdravotním klaunům pro jejich práci s dětmi v nemocnici.

     Máme velkou radost -  Národní podpůrné středisko pro eTwinning nám v září udělilo

Quality Label ( Certifikát kvality) za rok 2016.

 

https://www.etwinning.cz/ql2016