Ukončení sběru vyřazených elektrospotřebičů

23.04.2019 10:00

 

SDH již nebude provádět sběr vyřazených elektrospotřebičů.

Žádáme občany, aby spotřebiče nadále již nevozili k hasičské zbrojnici, ale přímo na sběrný dvůr do NMnM.

V podzimních měsících přijede do Slavkovic též mobilní svoz velkoobjemového a dalšího odpadu, termín bude upřesněn.