Slavkovický rodák

16.06.2016 10:00

 

Každý by měl znát svoji obec, její historii i okolí, uvědomovat si důležitost vlastních kořenů a vazby na domov.

   Ve čtvrtek 16.6. se uskutečnil již 3. ročník soutěžení ve znalostech o naší obci. Pan Roman Žák a p. Darina Kunstmüllerová z DDM  Nové Město na Moravě přijeli dětem soutěživou formou tyto důležité věci připomenout.

    Žáci se rozdělili do družstev a nejdříve se pustili do testu znalostí o naší obci v minulosti i současnosti. Kdo měl hotovo, řešil bonusový úkol – hrátky s písmeny. Potom odešli do druhé třídy, kde byla výstavka historických předmětů, dostali list a vybírali správné odpovědi ze 4 možností… Dalším úkolem bylo zapsat do slepé mapky Slavkovic a okolí všechny sousední obce. A na závěr trocha rozptýlení – přiřazování názvů pohádek k obrázkům.

   Odměnou všem byly diplomy, sladkosti a hlavně dobrá zábava. Děkujeme!

Ivana Staňková