Setkání OV, představitelů škol a dalších sdružení obce Slavkovice

12.01.2015 18:00

K příležitosti začátku nového roku a také nového funkčního období osadního výboru se dne 12. ledna 2015 uskutečnilo setkání členů bývalého i nového osadního výboru a představitelů organizací, které tvoří život  v naší obci. Malostarosta obce Josef Košík přivítal v klubovně kulturního domu členy OV: Irenu Brabcovou, Radka Bukáčka, Jiřího Fuksu, Zdeňka Novotného, Milana Mužátka st., Mgr. Pavla Peňáze a Jaroslava Pochopa. Dále Václava Peňáze, který spolu se Zdeňkem Novotným navštěvuje naše starší spoluobčany při jejich významných životních jubileích, vedoucí učitelky ZŠ Janu Láchovou a MŠ Jitku Novotnou, zástupce SDH – vedoucího kolektivu mladých hasičů Stanislava Pejchu, předsedu spolku Zahrádkářů Václava Brože, zástupce mysliveckých sdružení Radka Bukáčka a Petra Kotovice, Předsedu TJ Slavkovice Milana Mužátka ml., zástupce správy poutního kostela Božího milosrdenství o. Tomase Kazaňského a o. Wojciecha Zubkowicze. Také Pavla Krále, který nám spravuje web. stránky hasičů a nově také stránky obce – místní části NMnM.

Zástupci každé organizace ve svém příspěvku zhodnotili svojí činnost v minulém období a seznámili ostatní s plány do budoucna. Byly projednány společenské akce, které by se mohly spojením sil všech spolků v novém roce uskutečnit. dále následovala diskuze k projednaným tématům. 

Na závěr Josef košík pronesl poděkování za všechno, co se v uplynulém období podařilo pro Slavkovice a jejich občany společně udělat, a vyslovil přání, aby se v budoucnu dařilo obci i všem institucím a spolkům alespoň tak, jako doposud.