Schůze osadního výboru

03.07.2015 18:00

 

Zápis ze schůze osadního výboru Slavkovice konané dne 2. 7. 2015

Přítomni: Košík, Fuksa, Novotný, Brabcová, Mužátko, Peňáz, Bukáček

1.      Zeleň v obci

a.       sečení obecních pozemků a potoka (povodí Moravy) – žádost Špatka

b.      zákaz sázení zeleně na obecních pozemcích bez projednání s OV a jeho souhlasem / dle vyhlášky města /

2.      Závada rybníka – poškození betonu nové boční hráze v úrovni hladiny

a.       po prohlídce členy OV nebyly shledány žádné závady

3.      Nabídka garáže z NM

a.       za odvoz pro MČ – souhlas OV 

b.      umístění u rybníka u hřiště

4.      Úprava místních komunikací

a.       návrh zalepit díry kolem rybníka – objednána fůra

5.      Závěrečné vyúčtování NM

a.       přebytek z hospodaření města – generálka oken v KD

6.      Mateřská školka

a.       Výměna oken MŠ a bytu Hlaváčových  v r.2016 – zapracujeme do návrhu rozpočtu

7.      Příští zasedání v obci (9. 7. 2015 v 19.00) – terén u hřiště, školka – propadlý chodník,stav okapů atd.

8.      Různé

a.       Hřiště – plánovaná oprava nových prvků – postupná obměna za nové, musí mít certifikát

b.      Pomník – nacenění písmenek na pomníku padlých – drahé, Jiří Fuksa natře

    

    Ve Slavkovicích  3.7. 2015

    Zapsal Mgr. Pavel Peňáz