Schůze osadního výboru

26.02.2015 17:00

Schůze osadního výboru dne 26.2. 2015

Přítomni: Irena Brabcová, Jiří Fuksa, Radek Bukáček, Josef Košík, Zdeněk Novotný, Mgr. Pavel Peňáz

Omluven: Milan Mužátko

 

1. Informace ze schůze malostarostů v NM:

- vedení kronik – každoroční informace p.Křesadlovi  - kronikáři v NM zajistí  Zdeněk Novotný, Pavel Peňáz

 

2.sestavení žádosti o bezúplatný převod pozemků od státu na obec

-  p.č. 17/1,  22/1 a 23   zažádat na odbor majetku v NM zajistí J.Košík

 

3. projednání požadavku na investiční akce pro MŠ  v r.  2016

- doporučujeme zařadit dlouho odkládanou akci výměna oken dolní třídy v objemu do 350 tis. Kč – soutěžit dodavatele.

- další požadavky MŠ odložit kromě drobné údržby

 

4. hlavní velké akce plánované pro celé volební období 2014-2018:

- snažit se prodat volný stavební pozemek  +  cca  380 tis.

- komunikace včetně deštových vpustí, obratiště a obrubníků – lokalita 5 RD projektová cena 850 tis. Kč  -  realizace asi v r. 2017

- projekt.dokument. na akci pěší zona u KD – propoj pro horní konec - r 2017

- akce pěší zona - realizace v r. 2018

- výhledově oprava střechy KD,  postupné dokončení výměny oken

 

5. stanovení systému prodeje pal.dřeva při kácení v obci  - cena 800 Kč / m3

 - zajistí R.Bukáček, J.Košík, akci  provedenou hasiči

 

6. diskuse

- otázka řešení záboru obecních pozemků,

- odkup soukromých pozemků zastavěných komunikacemi – plánovat z rozpočtu r. 2016

- pálení čarodějnic pro děti  -  vytipování lokality – Josef Peňáz – zeptat se. Zajistí J.Košík, Zd. Novotný

- požadavek na zjištění vývoje nákladů na vytápění v budovách škol zajistí J. Košík               

 

Ve Slavkovicích    02.03.2015                    zapsal : J.Košík