Slavnostní zahájení školního roku

01.09.2015 08:00

 

Nový školní rok začal…..

Bezstarostný čas prázdnin je za námi a my se pomalu musíme zakousnout do práce. Co se dá dělat, tak to prostě je.

1. září přivítali děti nejen paní učitelky, ale i náš pan ředitel s paní zástupkyní.

Mnoho úspěchů nám popřál pan místostarosta Marek z Městského úřadu a pan Košík za obec Slavkovice.

Slavnostně jsme společně přivítali žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku. Letos to jsou 4 žáci – samí kluci. V celé škole nás je stejný počet, jako vloni – 26 žáků.

Druhý týden školního roku končí, v jednotlivých předmětech zatím opakujeme učivo a už jsme se vydali i na výlet do N. Města. Čekala nás výuka Dopravní výchovy – v kulturním domě jsme se učili dopravní předpisy pro chodce a cyklisty, zopakovali si značky a řešili , jak účastníci silničního provozu projedou křižovatkou. Venku na dopravním hřišti jsme si pak znalosti vyzkoušeli, odvahu nasednout na kolo našli i naši prváci. Měli jsme radost, když nás pan Jinek v závěru pochválil za ukázněnost a dodržování předpisů.

Studentka Masarykovy univerzity u nás ve škole vykonává pedagogickou praxi. Je to naše bývalá žákyně, která se k nám ráda vrací. Protože je i velká cestovatelka, provedla nás formou besedy s prezentací zeměmi, kam se o prázdninách dostala. Cílem její cesty byla Moskva. Tak jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o zemích, lidech a památkách.

Ještě tento měsíc nás čeká Hudební pořad o nástrojích a už se těšíme na plnění nové školní hry „Cirkus“.

 

Mgr. Jana Láchová