PROJEKT PODVEČERNÍ ČTENÍ v ZŠ Slavkovice

19.01.2015 18:55

V RÁMCI KAMPANĚ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

„Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, zapojujeme všechny generace.

Mottem pro nás bude heslo kampaně: Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!

Pravidelné čtení podle autorky kampaně:

 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
 podporuje psychický rozvoj dítěte
 posiluje jeho sebevědomí
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
 formuje čtecí a písemné návyky
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému
 rozvíjí představivost
 zlepšuje soustředění, uklidňuje
 trénuje paměť
 přináší všeobecné znalosti
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
 rozvíjí smysl pro humor
 je výbornou zábavou
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury
 je prevencí patologických jevů
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

Průběh konání projektu na naší škole:

·        budeme se scházet 4x – 5x ročně

·        pozveme zajímavého hosta, který bude dětem předčítat a vyprávět o své profesi

·        zorganizujeme soutěže a jiné aktivity k zpestření večera

 

 

   A tak se tedy scházíme, čteme si, povídáme, soutěžíme…

 

   Již 6. ročník Podvečerního čtení v naší škole jsme zahájili návštěvou pana Františka Hynka a jeho dcery, paní Libuše Zítkové.  Pan Hynek je nevidomý pán, bývalý učitel, který i přes svůj složitý úděl napsal veselou knížku pro děti s názvem Lumpárny pejska Azora a jiná povídání o zvířátkách.

   Než paní Zítková začala s představením knížky, přiblížila dětem úskalí života s bílou hůlkou (v případě pana Hynka dokonce s červenobílou, protože kromě slepoty velmi málo slyší). Rozvinula se neplánovaná debata, naše děti měly spoustu otázek a pan Hynek jim vše trpělivě vysvětloval.

   Po přečtení několika kapitol z knížky, která je teprve připravena k vydání

 (a my byli asi jejími prvními čtenáři), si děti nezbedného Azora oblíbily a smály se  jeho kouskům… Paní Zítková si nachystala i zpestření – protože je učitelkou na ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem, nemohlo chybět výtvarné vyjádření dětí, jak si pejska Azora vlastně představují. Vznikly krásné a různorodé obrázky, jelikož tu byly děti od 4 až do 13 let. Po přehlídce výtvorů jsme se opět usadili a poslechli si na závěr ještě několik legračních básniček z další připravované knížky Básničky a říkánky pro kluky i holky ze školy

 i školky.  S paní Zítkovou se děti rozloučily květinou a s panem Hynkem dárečkem z keramiky. Poprosily ho, aby podle hmatu hádal, jaké zvířátko od nich dostal. Protože dobře zná děti, nejdřív schválně typoval nosorožce či prasátko, jen aby je pobavil J. Nakonec prozradil, že poznal myšku. Dětem se ani nechtělo odcházet, stále se na něco vyptávaly….

    Děkujeme za příjemně strávený podvečer a těšíme se na slíbené další setkání.

  

    V úterý 9.12. jsme se moc těšili na další návštěvu – pana Miloše Zabloudila  a studenty Lucii a Ondru,  protože jejich první čtení u nás se nám moc líbilo. S čím přijedou tentokrát? Pro nás neznámý autor Friedrich de la Motte Fouqué napsal povídku Mužíček Šibeníček, pan Zabloudil ji trochu upravil pro naše malé posluchače.  Po chvíli předčítání a povídání jsme byli vtaženi do prožívání strastiplného osudu mládence Richarda a jeho trápení se zlým skřítkem Šibeníčkem v láhvi. Malí i větší školáci se stali součástí děje – jeden byl Richardem, další vojákem či krásnou Lukrécií, počítali dukáty a opakovali důležité dialogy, ztvárňovali duchy i nebezpečně hlubokou studnu… Naštěstí nakonec s Richardem všechno dobře dopadlo - svou chytrostí, a také s pomocí přátel, se Mužíčka Šibeníčka zbavil.  Potleskem a dárečky jsme poděkovali za příjemně strávený podvečer.