Prodej vánočních kaprů

23.12.2021 13:00

Dne 23.12.2021 budou hasiči prodávat vánoční kapry u has. zbrojnice od 13 hodin. Cena je 80,- Kč za kg. 

Je možné si ještě objednat v místní prodejně nebo na tel. 737 315 559.