Prezentace projektu na opravu koryta Slavkovického potoka

12.06.2018 18:00
Vážení občané, 
 
v úterý 12.6. od 18:00 hodin proběhne v kulturním domě ve Slavkovicích prezentace projektu Povodí Moravy na opravu koryta Slavkovického potoka formou veřejného jednání, za účasti pracovníků Povodí Moravy a projekční kanceláře. Na jednání budete seznámeni s návrhem opravy, způsobem provádění stavby a z toho plynoucích dočasných omezení v obci. Žádáme tedy občany, aby se na toto jednání ve vlastním zájmu dostavili. Prezentace projektu proběhne v úterý 12.6. od 18:00 hodin v kulturním domě ve Slavkovicích."
 

Ing. Petr Halouzka
LB Projekt - water of engineering, s.r.o.
Mojmírovo náměstí 3105/6a, 61200 Brno
tel. : 733 285 975
email : petrhalouzka@email.cz

 

Za osadní výbor informaci přeposílá a za účast na jednání předem děkuje členům OV i dotčeným občanům

Josef Košík