Podvečerní čtení - listopad

10.11.2016 18:00

Zahájili jsme 8. ročník Podvečerního čtení

(kampaň Celé Česko čte dětem)

 

V rámci seznamování dětí s aktivitami spolků v naší obci nás jako první v letošním školním roce navštívil člen mysliveckého sdružení Háj pan Petr Kotovic a jeho žena Jana. Přinesli s sebou knížku Pavly Benettové - PŘÍBĚHY ZE ŽALTICKÉHO LESA. Čtení zajímavých, poučných i legračních příběhů prokládali otázkami, hádankami, vyprávěním a zajímavostmi z přírody. Děti si také mohly prohlédnout trofeje -  kožešiny, lebku lišky, parůžky…

Na závěr jsme si  dohodli společnou zimní vycházku ke krmelci a také k nové kapličce v lese u Slavkovic, zasvěcené sv. Hubertovi.

Ivana Staňková