Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

03.10.2018 07:30

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy — rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 03.10.2018 od 07:30 do 15:30

Obec Část obce

Žd'ár nad Sázavou                Mělkovice

Lhotka                                   Lhotka

Nové Město na Moravě        Slavkovice

Nové Město na Moravě        Jiříkovice

Radňovice                            Radňovice

Žďár nad Sázavou                Veselíčko

 

Vypnutá oblast: část Mělkovic - od d.č. 307, 302 a 2490 směr Veselíčko, vč. samoty č.306 a Plíčky ( d.č. 363,349,388), obec Veselíčko vč. odběratelské trafostanice Veselíčko silo č. 201071 ( mimo hájenky sm. Jámy) , horní část Slavkovic — od d.č. 12 a 84 nahoru směr lokalita nových RD a sm. železniční trať, odběratelská trafostanice Slavkovice družstvo č. 200824, odběratelská trafostanice Slavkovice vepřín č. 200828 ( Agrofarm), celá obec Radňovice, obec Jiříkovice vč. samoty U Mrázků (Král) a samoty č.61 (Lhotka), celá obec Lhotka

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 5 2? odst. (3) písmeno 0) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Ceská republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu https://portal.eon.cz/cs/otg/ .

 

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.