Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

26.03.2018 15:30


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:


Dne 26.03.2018 od 07:30 do 15:30


Obec Část obce Nové Město na Moravě Slavkovice


Vypnutá oblast: obec Slavkovice (mimo části obce - ulice od d.č. 12 a 84 nahoru
směr lokalita nových R1 a srn. železniční trať), odběratelská trafostanice
Slavkovice chov dojnic (č. 200825) ÷ Slavkovice č.28 Šumbera (pod kravínem)
 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení * 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
 

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Ceská republika, s.r.o. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu https://portal.eon.cz/cs/otg/.
 

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.