Omezení v dodávkách vody

10.10.2023 08:00

 

Vodárenská akciová společnost, provoz Nové Město na Moravě informuje občany a své odběratele, že ve dnech od 10.10.2023 do 12.10.2023 bude prováděno zprovozňování nového vodojemu a propojování nových vodovodních řadů. Odběratelé, kteří budou dotčeni výlukou v dodávce pitné vody byli informováni letákem s datumem a časem výluky.

U ostatních odběratelů může dojít k částečnému poklesu tlaku ve vodovodní síti.

Po přepojení jednotlivých úseků dojde k navýšení tlaků ve vodovodní síti o cca 0,2 MPa (o 2 atmosféry). Z tohoto důvodu je třeba si překontrolovat vnitřní instalaci — především pojišťovací ventily, aby se předešlo nekontrolovaným únikům vody.

Z důvodu kolísání tlaku ve vodovodní síti se může projevit i mírné místní zakalení vody, dodávané z veřejného vodovodu. Závažné závady v zakalení vody hlaste na tel. 566618768

Vodárenská akciová společnost Nové Město na Moravě. „„+ Vodárenská akciová společnost, provoz Nové Město na Moravě informuje občany a
své odběratele, že ve dnech od 10.10.2023 do 12.10.2023 bude prováděno zprovozňování
nového vodojemu a propojování nových vodovodních řadů. Odbčratelé, kteří budou dotčeni
výlukou v dodávce pitné vody byli informováni letákem s datumem a časem výluky.
 
U ostatních odběratelů může dojít k částečnému poklesu tlaku ve vodovodní síti.
 
Po přepojení jednotlivých úseků dojde k navýšení tlaků ve vodovodní síti o cca 0,2 MPa (02
atmosféry). Z tohoto důvodu je třeba si překontrolovat vnitřní instalaci — především
pojišťovací ventily, aby se předešlo nekontrolovaným únikům vody.
 
Z důvodu kolísání tlaku ve vodovodní síti se může projevit i mírné místní zakalení vody,
dodávané z veřejného vodovodu. Závažné závady v zakalení vody hlaste na tel. 566618768 -
Vodárenská akciová společnost Nové Město na Moravě. „