Nová celoroční hra začíná

01.10.2015 08:00

Nová celoroční hra družiny začíná….RAČTE VSTOUPIT!

Po nabídce spolupráce jsme se společně s několika školami u nás a na Slovensku rádi  připojili k novému eTwinningovému projektu RAČTE VSTOUPIT.

    Realizací aktivit s cirkusovou tématikou chce tento projekt vést žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity, k formování základní sebekázně a volních vlastností, k vytváření správných a trvalých pohybových návyků. V procesu realizace projektu k poznávání zákonitostí přírody, života zvířat na svobodě a v zajetí, hudebních nástrojů, výtvarného a literárního umění spojeného s cirkusovým prostředím. Pomocí prostředků ICT budeme zachycovat a zpracovávat všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvořením společných česko-slovenských sborníků shrneme realizované činností a budeme je porovnávat. Prostřednictvím cirkusu  budeme nabízet žákům aktuální témata dnešní doby – např. migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů a respektování  jiných kultur. Za pomoci tvůrčích aktivit umožníme žákům zorientovat se v nabídce mediálních produktů, získat a uplatnit základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučit je kritickému myšlení ve vztahu k médiím. Navázáním na aktivity klaunů ve zdravotnictví budeme vést  děti k empatii a schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.

 

  Máme společné logo, celoroční plán a měsíční společné úkoly. Každá škola přinášíme vlastní nápady, které nabízíme ostatním v prostředí Twinspace, a kde si vzájemně předvádíme plnění úkolů -  ZDE můžete i vy naše výstupy  průběžně sledovat.

  Úkoly na září:  1) Vymyslete název svého cirkusu – jsme cirkus LVÍ SRDCE podle

                               vítězného návrhu z mnoha nápadů dětí

                           2) Představte se spoluhráčům – nafotili jsme prezentaci a můžete ji vidět

                               na twinspace hry, případně  přes Embed.ly/code -

                      https://www.powtoon.com/online-presentation/dek0tgWBBQD/cirkus-lvi-srdce/

                           3) vymyslete jednu sloku ke společné hymně – i tento úkol jsme zvládli a

                                můžete ho vidět na youtube ( Slavkovice - hymna)

 

  

    Sledování práce ostatních škol a družin nás inspiruje a učí stále novým věcem….