Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - kromě pneumatik

01.07.2020 16:40

Proběhne ve Slavkovicích ve středu dne 1. července 2020 v 16 h 40 minut u hasičské zbrojnice.