Kompostéry na bioodpad rostlinného původu

09.11.2022 11:00

Vážení spoluobčané,

Město dlouhodobě nabízí obyvatelům/rekreantům v k.ú. města a jeho místních částech možnost požádat o kompostér na bioodpad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů.
Domovní kompostování jsme zavedli v roce 2007. Doposud jsme rozmístili celkem již 880 ks kompostérů.

Společně s Mikroregionem Novoměstsko řešíme v současné době podání žádosti o dotaci z OPŽP mimo jiné i na nákup dalších kompostérů (200 ks).

K dispozici máme po navýšení počtu požadovaných nádob  ještě 55 ks volných kompostérů na které je možné podat žádost,  a to elektronicky na e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz, nebo telefonicky na tel.č. 566 598 363.
V žádosti je nutné uvést jméno a příjmení žadatele, adresu TP a místo umístění kompostéru v případě kdy nebude umístěn na zahradě u RD v němž má žadatel TP včetně kontaktu na žadatele.

Předpokládaná distribuce je odvislá od získání dotace (grantu případně jiného způsobu financování pořízení těchto nádob).
Dle způsobu financování se bude jednat buď o :

1) bezplatnou zápůjčku nádoby na dobu 5 let v případě dotace z OPŽP - nyní v řešení

v případě kdy dotaci neobdržíme:
2) pronájem na dobu 3 let za cenu schválenou RM  v případě grantu z fondu Kraje Vysočina
3) koupě za cenu schválenou RM  - v případě financování z rozpočtu města

Ve všech případech bude po skončení smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy kompostér ve vlastnictví žadatele o něj bez jakýchkoliv dalších finančních nároků.
V současné době kompostéry k dispozici nemáme. Jakmile je budeme schopni vydat zájemcům o ně, budeme zájemce o ně kontaktovat pro sdělení konkrétních podmínek a sdělení termínu podpisu smlouvy včetně jeho případného převzetí.

Kompostér by mohl vypadat orientačně taktoDěkuji za spolupráci
S pozdravem a přáním příjemného dne  
Marcela Popelková
odbor správy majetku města
t : +420 566 598 363
m : +420 724 775 895
f : +420 566 598 305
e : marcela.popelkova@meu.nmnm.cz