Jak je to u nás - aneb svátky, zvyky, pranostiky

12.12.2016 08:00

 

Víte, co je Projektománie? Podzimní kampaň eTwinningu pro krátkodobé projekty….

A tak jsme neodolali a opět se zapojili. Společně se školní družinou ZŠ Medňanská v Ilavě na Slovensku a školní družinou v Bukovici u Police nad Metují jsme vymysleli projekt

o svátcích a zvycích v našich zemích.

 

O projektu

Seznámení žáků 1. stupně ZŠ různých národností se svátky ve své i partnerské zemi, porovnání zvyků a tradic, případně poznání a vyzkoušení jiných. Seznámení s cizím jazykem, obohacení slovníku o nové výrazy, práce s jazykem v oblasti pranostik a pořekadel souvisejících s jednotlivými svátky.

Cíle

- uvědomit si odlišnosti i podobnosti češtiny a slovenštiny, obohatit si slovník cizích slov
- seznámit děti se svátky v jiné zemi
- porovnat slavení stejných svátků, dodržování zvyků a tradic
- poznat pranostiky a pořekadla, pracovat s nimi v obou jazycích
- spřátelit děti z různých škol a zemí
- zdokonalovat se v ICT, zručnosti, v schopnosti prezentovat svoji práci

Závěr


Závěrem celé spolupráce bude dvojjazyčný sborník zvyků, tradic a pranostik.

 

V prostředí twinspace zveřejňujeme svoje prezentace, výrobky, nápady. Pomalu se začíná plnit…

https://twinspace.etwinning.net/28888/home

Ivana Staňková