Den Země

22.04.2015 09:00

 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními Dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

   Také v naší škole jsme tento den chtěli strávit nějak netradičně a hlavně tak, abychom si všichni uvědomili, co pro nás příroda a čisté životní prostředí znamenají.
   Ve vyučování si děti o tomto svátku povídaly, luštily tajenky, tvořily si krásné zápisy o Dni Země do sešitů... a pak se už připravovaly na soutěžení. Čekala na ně 4 stanoviště – Voda, Půda, Vzduch a Slunce. Utvořily si 4 týmy, jejichž prvním úkolem bylo dát si jméno.  Na start už vyráželi Zemáci, Planeta, Země a Uklízeči. Rozběhli se po škole a pustili se do plnění úkolů:

1. VODA - čištění studánky – vysbírej z kruhu všechna víčka, nech jen modrá, pojmenuj obrázky jarních květin, ozdob je rámečky z kamínků a kašanů

2. PŮDA - likvidace odpadu – třiď PET lahve, víčka, papírové koule, plechovky, běhej slalom mezi PET lahvemi + na pálce kaštan, přenášej do nádoby

3. SLUNCE - slunce je život - postav sluníčko z víček, vyřeš vědomostní kviz 

4.  VZDUCH - bez vzduchu, bez dechu – zadrž co nejdéle dech, foukej brčkem pin. míček na určené místo

   Posledním úkolem bylo vytvořit erb, nebo znak svého týmu.
  
   Vyhodnocení bylo napínavé, některé týmy měly mezi sebou rozdíl jednoho bodu! Nejlepšími se nakonec ukázali kamarádi z družstva Planeta. Všichni soutěžící byli odměněni magnetkou s připomínkou dnešního dne, vítězové dostali ještě další drobné dárečky.
 
   Ten pocit, že jsme slavili společně s miliardou lidí ve 175 státech světa…..

Ivana Staňková