Celoroční hra v družině pokračuje

23.03.2015 14:00

Celoroční hra v družině  pokračuje…

    V lednu jsme si na půdě našli BUSTU JANA AMOSE KOMENSKÉHO. Dali jsme si „Jeníka“ v družině na okno a od té doby jsme byli jak vyměnění – asi proto, že nás stále sledoval :) Povídali jsme si o jeho nelehkém životě, co vše prožil a kam všude se podíval. Udivilo nás, kolik knih a pojednání napsal. My jsme si dali za úkol taky vytvořit učebnici, nebo pracovní sešit. Moc nás bavilo vymýšlet úkoly a příklady pro někoho jiného… Kreslili jsme rozdělení školství podle toho, jak to J.A. Komenský navrhoval, bavili jsme se popisem a
( samozřejmě jemným!)  předváděním tělesných trestů v jeho době. Hlavně se nám zalíbila Komenského myšlenka „škola hrou“, i když si ji děti vyložili trochu po svém . Po splnění úkolů (od nejjednodušších jako pro MŠ až po úkoly hodné studentů VŠ) obdrželi všichni DIPLOM J. A. KOMENSKÉHO.
   Únor byl kratší o týden jarních prázdnin, ale hned po nich jsme pátrali na půdě po KOUTĚ S VYŘAZENÝM TĚLOCVIČNÝM NÁŘADÍM.  Zopakovali jsme si zásady bezpečného chování v tělocvičně, trénovali jsme provádění první pomoci při možných úrazech. Nejlepší bylo, když jsme si  každé nářadí a náčiní v tělocvičně důkladně otestovali! Na závěr proběhla volba Miss a Mistra tělocvičny, kteří dokázali, že s pohybem jsou nejlepší kamarádi.
    Hodně jsme se těšili v březnu na hledání TRUHLY S REKVIZITAMI NA BESÍDKY.
U nás na půdě je totiž rekvizit tolik, že by jedna truhla nestačila…. Snesli jsme si krabice s převleky a nacvičovali scénky, pohádky a legrácky. Povídali jsme si o práci rekvizitářů v divadle či u filmu. A protože jsme se chystali na náš školní karneval, hodila se k tématu výroba masek na obličej, klaunů z PET lahví a jiných postav, které na karnevalech vídáme. Toto téma jsme zakončili Diskotékou v maskách a převlecích.

 

Autor článku: Ivana Staňková